BINE AȚI VENIT PE PLATFORMA MOODLE PENTRU REALIZAREA CURSULUI ONLINE MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE MASTER LEADERSHIP ȘI INSTRUIRE, ANUL I.

Ca activitate complexă de concepere, pregătire, organizare, coordonare și administrare a ansamblului de componete implicate în atingerea obiectivlor organizației școlare, managementul reprezintă un proces conștient de conducere și coordonare a acțiunilorindividuale și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor organizației – umane, materiale, de spațiu, de timp, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației școlare în concordanță cu misiunea, finalitățile și responsabilitățile sale economice și sociale.

Cursul Managementul organizației școlare conține 150 ore: 35 ore contact direct și 115 ore individuale. Orele contact direct se realizează în auditoriu (online) și includ 15 ore seminare și 20 ore prelegeri. Sarcinile de lucru individual (115 ore), sunt expediate pe platforma Moodle. Cursul online Managementul organizației școlare, este focusat pe interacțiunea și construirea colaborativă a conținutului educațional al cursului, care este în continuă dezvoltare.

Cursul Metodologia cercetării va contribui la dezvoltarea spiritului științific, critic, strictețea, severitatea, respectul față de ideile altora, cultul  cercetării, puterea de a renunța la ideile fără fundament.

     Realizarea cercetării va forma și dezvolta masterandului un comportament specific omului de știință care include competențe necesare pentru a înțelege, a scrie, a evalua, a susține, aplica o cercetare. Cursul reprezintă un ansamblu coerent de conținut, metode de învățare și evaluare privind atingerea obiectivelor determinate și reflectă în ultimă instanță activitatea sistematică, organizată și dirijată privind desfășurarea procesului de investigație.

     Scopul cursului constă în cunoașterea specificului cercetării empirice în leadership şi înțelegerea  structurii demersului cercetării științifice.

Cursul Evaluarea profesională conține 150 ore: 35 ore contact direct și 115 ore individuale. Orele contact direct se realizează în auditoriu și includ 15 ore seminare și 20 ore prelegeri. Sarcinile de lucru individual (115 ore), sunt expediate pe platforma Moodle.  Cursul online Evaluarea profesională, este focusat pe interacțiunea și construirea colaborativă a conținutului educațional al cursului, care este în continuă dezvoltare.