Platformele educaționale trebuie să fie integrate deplin în planul de învățământ la toate nivelurile sistemului educațional. Cadrele didactice trebuie să fie pregătiți și instruiți pentru a face faţă schimbării sistemului educațional prin integrarea tehnologiilor informaționale. Utilizarea tot mai largă a tehnologiilor de către elevi și studenți, precum şi evoluția mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a activităţilor educaţionale. Acest curseste conceput pentru a dezvolta abilitățile cadrelor didactice în utilizarea platformei Moodle în predarea cursurilor la distanță, atât sincron cât și asincron.