Cursul Educație incluzivă reflectă aspectele de renovare conceptuală, teleologică, curriculară, metodologică, tehnologică a învăţământului în actualitate din perspectiva educației incluzive.În acest curs sunt incluse cinci unități de conținut ce vizează cadrul conceptual al educației incluzive, cele mai importante orientări în domeniu furnizate de politicile internaționale și legislația națională, managementul educației incluzive, particularitățile de dezvoltare și abordarea individualizată a copiilor cu cerințe educaționale speciale în procesul incluziunii, suportul educațional acordat copiilor și tehnologiile didactice incluzive. Parcurgerea acestui curs vizează domeniul prioritar, de bază a dezvoltarii comportamentelor productive, a atitudinilor pozitive și deschise, a gândirii critice și relaţionale despre structurile, procesele și valorile sistemului educațional, promovate pentru susţinerea practicilor incluzive