Modulul Branding profesional reprezintă o parte integrantă a programelor de formare profesională continuă promovate de CFC, UPSC „Ion Creangă” şi este menit să asigure formarea durabilă, cumulativă a competențelor profesionale ale cadrele didactice/de conducere din învățământul general. Prin conținuturile sale relevante, cu aplicabilitate sporită în practica educațională, în cadrul modulului se promovează un sistem de valori pro-schimbare, pro-active, pro-dezvoltare, necesare pentru obţinerea succesului în activitatea profesională. 

Modulul Psihopedagogie constituie parte integrantă a programului de formare profesională continuă, o structură definitivată, flexibilă şi deschisă, comună pentru toate cadrele didactice şi cu funcţii de conducere antrenate în formarea continuă. În modul accentul se pune pe dezvoltarea la pedagogi a unor competenţe psihopedagogice generale şi specifice, cu referire la: formarea - dezvoltarea personalităţii umane; strategii de studiere a personalităţii elevului; optimizarea educaţiei incluzive a elevilor cu CES; dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de comunicare şi relaţionare pozitivă; gestionarea conflictelor intrapsihice şi interpersonale; îmbinarea eficientă a stilurilor de comunicare prin dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini care au la bază anumite cunoştinţe pertinente, având ca finalitate constituirea unui comportament pedagogic performant.